Oferta

Mając na uwadze utrzymujący się wzrost przestępczości, w tym najbardziej dotkliwej czyli dotyczącej zdrowia i życia obywateli oraz posiadanego przez nich mienia, Agencja Ochrony OMEGA SECURITY która działa najdłużej w Opolu Lubelskim oferuje naszym potencjalnym kontrahentom n/w formy ochrony:

- fizyczna ochrona obiektów
- ochrona osób
- monitorowanie systemów alarmowych,wraz z załogami interwencyjnymi, patrol dwuosobowy
- instalacja i konserwacja wspomnianych systemów alarmowych i kamer
- własna profesjonalna stacja monitorowania
- ochrona posesji rodzin wyjeżdżających na przyjęcia weselne (pracownik porusza się  oznakowanym pojazdem, jest w pełni umundurowany, posiada środki przymusu bezpośredniego)
 

Do chwili obecnej obdarzyli nas zaufaniem:

- Biowet Sp. z o.o. w Puławach
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opolu Lubelskim i zakład produkcyjny w Kraśniku
- Krajowa Spółka Cukrowa w Toruniu Cukrownia Opole Lubelskie
- Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim
- Urząd Skarbowy w Kraśniku
- Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim
- Wentworth-Tech Sp. z o.o w Poniatowej
- Oraz obiekty które monitorujemy

Nadto współpracujemy i wykonujemy zlecone czynności dla innych ogólnokrajowych firm ochroniarskich.